Czym się zajmujemy

Bezzałogowe statki powietrzne od paru lat rewolucjonizują wiele dziedzin ludzkiej działalności, na czele wymienić można w przemysł zbrojeniowy, branżę filmową, energetyczną czy rolnictwo. Podobnie dzieje się w w branży geodezyjnej, która jest głównym obszarem zainteresowania AIR-GEO.

Obecny światowy rozwój w tej dziedzinie można było zobaczyć podczas targów geoinformacyjnych INTERGEO w Berlinie. Odbyły się one w dniach 7 – 9 października 2014 roku i zgromadziły ponad 500 wystawców, w tym kilkudziesięciu ściśle związanych z branżą UAV. Podczas targów można było zaobserwować zjawisko biznesowych aliasów producentów branży geodecyzjo-pomiarowej z często wchodzącymi na rynek firmami branży UAV (unmanned aerial vehicle), na przykład Trimble wykupił Garewing, Topcon rozpoczął współpracę z MAVinci, a Leica z Aibotix’em.

Podczas targów INTERGEO zrodziła się idea AIR-GEO, stworzenia urządzenia, które mogłoby konkurować z konstrukcjami zagranicznymi, oferując porównywalną jakość w znacznie niższej cenie. Przez parę miesięcy trwały poszukiwania inwestora, który zgodziłby się zainwestować w projekt nowego bezzałogowa, który z jednej strony byłby oferowany jako alternatywa markowych rozwiązań, z drugiej za jego pomocą moglibyśmy świadczyć usługi z szeroko pojętej branży geoinformacyjnej i udoskonalać nasz produkt badając jego użyteczność w codziennej pracy.

W marcu 2015 roku FUTURE CAPITAL Sp. z o.o. specjalizująca się w inwestycjach w start-upy stała się udziałowcem AIR-GEO, który wniósł kapitał początkowy niezbędny do realizacji naszych zamierzeń. Obecnie nasz projekt jest w początkowej fazie projektowej. Na tej witrynie w miarę możliwości będziemy informować o istotnych krokach w jego rozwoju. Oczywiście priorytetem będzie zawsze ochrona naszego know-how.